Preškolenie z leteckej záchrany

Dnes 21. 4. 2016 sa konalo preškolenie z leteckej záchrany na heliporte v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Preškolenia sa zúčastnili dobrovoľní záchranári z horskej služby, medzi nimi aj členovia a čakatelia z oblasti Kremnické vrchy. Bolo zamerané na zdokonalenie spolupráce medzi horskými a leteckými záchranármi. Nakoľko sa v dnešnej dobe čoraz častejšie stretávame s ťažkými úrazmi, či už v zimnom alebo letnom období, využitie leteckej záchrannej služby urýchľuje poskytnutie lekárskej pomoci a neraz aj záchranu ľudského života. Nové informácie sa týkali privolania leteckej záchrannej služby, oboznámenie posádky s miestom, kde sa zranený nachádza, navigovanie vrtuľníka pri pristávaní a iné praktické ukážky, ktoré uľahčia a zrýchlia poskytnutie pomoci zranenému.
Touto cestou sa chceme poďakovať personálu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby za profesionálny odborný výklad.