Ako sa stať členom

Postup pri prijímaní nových členov:

  • V prípade záujmu o členstvo v našej organizácii vyplň nasledovnú prihlášku a zašli poštou na kontaktnú adresu HS Kremnické vrchy,
  • Oblastný výbor HS Kremnické vrchy Tvoju žiadosť prehodnotí a oznámi Ti svoje stanovisko k žiadosti,
  • V prípade kladného vyjadrenia absolvuješ skúšky z oblasti horolezectva, lyžovania a skialpinizmu, zdravovedy a miestopisu Kremnických vrchov,
  • Po úspešnom absolvovaní skúšok si zaradený ako čakateľ do letného a zimného školenia horskej záchrany,
  • Po ich úspešnom absolvovaní školenia budeš na Výročnej schôdzi členov HS KV vyradený za riadneho člena HS.

Okrem horeuvedených kritérií majú na členstvo vplyv:

  • Trvalý pobyt v blízkom okolí Kremnických vrchov,
  • Vek uchádzača,
  • Dobrý zdravotný stav.