Asistencie na športových podujatiach

Asistencie na športových podujatiach

V uplynulých dvoch víkendoch asistovali členovia Horskej služby na troch športových podujatiach.

30.4.2016 Horehronský trojboj – 6.ročník
Preteky dvojčlenných družstiev v behu, jazde na bicykli a splave po Hrone. Preteky sa uskutočnili vo vodáckom kempe v Nemeckej, celkovo štartovalo 45 družstiev. web
Akcie sa zúčastnilo 6 členov, akcia sa zaobišla bez úrazov.

30.4.2016 Drevák race – 1.ročník
Adrenalínové preteky vo Zvolene, prekážkový beh, kde štartovalo 100 pretekárov. web
Akcie sa zúčastnilo 5 členov horskej služby, ošetrené boli len drobné úrazy.

7.5.2016 Vlkohron – 11.ročník
MTB Maratón a horský duatlon kde štartovalo v rôznych kategóriach 600 pretekárov. web
Akcie sa zúčastnilo 6 členov horskej služby, ošetrený bol jeden vážnejší úraz a niekoľko drobných úrazov.

S pozdravom

Horám zdar !

Michael Turcer