Beseda s detmi zo ZŠ Bernolákovo

Pre lyžiarsky kurz siedmakov zo ZŠ Bernolákovo bola 28.1.2016 na chate Horec na Králikoch beseda s členom horskej služby M.Turcerom ohľadom bezpečnosti na lyžiarskych tratiach v Kremnických vrchoch.
Beseda sa niesla v pokojnom duchu. Počas besedy bolo načrtnuté do problematiky počasia na kopcoch, vzniku snehu, organizácii záchranných akcii spolu s ukážkou skialpinistického a horolezeckého vybavenia.
Po náročnej diskusii plnej otázok nasledovali ukážky ošetrenia rôznych poranení.

Hore zdar !
Michael Turcer
Horská služba Kremnické vrchy