od 20.2.2015 do 22.2.2015 prebieha na Skalke preškolenie dobrovoľných záchranáro…

od 20.2.2015 do 22.2.2015 prebieha na Skalke preškolenie dobrovoľných záchranárov pozemnej aj základnej záchrany na horách. Preškolenie zabezpečuje školiace stredisko HZS. Zameranie školenia je na záchranu v lavínach, bezpečný pohyb na horách, zdravovedu a technické zabezpečenie záchrany v ťažkom horskom teréne. Školenia sa zúčastňujú členovia okrskov B.Bystrica a Kremnica v počte 17 účastníkov. Absolvovaním školenia, technických previerok a záverečných testov získame na obdobie dvoch rokov spôsobilosť pre zimnú pozemnú aj základnú záchranu na horách. Ďakujeme za kvalitný výklad záchrannej problematiky profesionálnym záchranárom HZS.


Školenie záchranárov oblasti HS Kremnické vrchy