súhlasím že absolvovanie odbornej spôsobilosti je základom pre činnosť každého z…

súhlasím že absolvovanie odbornej spôsobilosti je základom pre činnosť každého záchranára aj dobrovoľného, aj keď zákon o horách má ešte stále vážne nedostatky…


Asociácia horských záchranárov | Odborná spôsobilosť – hrozba pre dobrovoľných horských záchranárov?
www.ahz.sk
Odborná spôsobilosť rozdelila dobrovoľných horských záchranárov na dva tábory. Väčšinový tábor predstavujú dobrovoľní záchranári, ktorí majú odbornú spôsobilosť, pravidelne si ju udržiavajú a plne chápu a rešpektujú jej nevyhnutnosť. Menšinový tábor tvoria dobrovoľníci, ktorí odbornú spôsobilosť str…