Smutná správa z Banskej Bystrice

9.februára v ranných hodinách náhle zomrel náš dlhoročný člen Horskej služby Jožko Gonda (†73).

Ako dobrovoľný člen HS sa od roku 1978 zúčastňoval záchranných akcii, pohotovostí a asistencii. Zúčastňoval sa preventívnych prác a zapájal sa do práce pri lyžiarskych a turistických podujatiach. Za svoju dlhoročnú prácu bol ocenený strieborným (1997) a zlatým odznakom HS (2003). V roku 2006 mu bol udelený čestný odznak. V tomto roku ukončil aj svoju aktívnu činnosť v HS a prešiel do Klubu seniorov HS.

Česť jeho pamiatke!

Pohreb bude vo štvrtok 11.2.2016 o 13:30hod, v Kremničke.