Rodinné hry, Račková dolina.

Na rodinné hry v  Račkovej doline bola pozvaná Horská služba Kremnické vrchy. Jej úlohou bolo vytvoriť jedno zo stanovísk, kde súťažiace rodiny získavali znalosti a zručnosti v podaní prvej pomoci. Úlohou bolo nielen ošetrenie, ale aj transport zraneného pomocou improvizovanej techniky.
Veríme, že tento deň si užili nielen rodičia obohatení o nové poznatky z poskytovania prvej pomoci, ale najmä deti, ktoré si mohli vyskúšať lanovku využívanú v praxi pri transporte zraneného v nedostupnom teréne.