STRETNUTIE HORSKÝCH ZÁCHRANÁROV NA KRÁĽOVEJ STUDNI.

V piatok 9.12.2022 sa konalo stretnutie horských záchranárov z oblasti Kremnické vrchy, Veľká Fatra, Martinské hole. Zúčastnilo sa ho 20 profesionálnych a 60 dobrovoľných záchranárov, ktorí spolupracujú v spomínaných oblastiach. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie spolupráce a predstavenie novej vízie do budúceho roku 2023.