Upozornenie návštevníkov strediska Skalka.

Od pondelka (15.4.2024) prebieha výmena kotviacich lán vysielača Suchá hora. Počas prác je zakázaný pohyb popod kotviace laná na trase smer Bystrické sedlo cez štadión Rudolfa Čilíka. Obchádzková trasa bude vyznačená smerom cez zjazdovku popod lanovku Pekná vyhliadka a okolo vysielača po červenej turistickej značke. Prosím dodržujte usmernenia pracovníkov a značenie obchádzkovej trasy ktoré pripravia pracovnici Towercom.