Chopok – 06. 06. 2021

Horskí záchranári z Kremnických vrchov sa v nedeľu zúčastnili auditu HZS. Išlo o preverenie kondičnej a lezeckej zdatnosti jednotlivých záchranárov.

Kondičná previerka pozostávala z absolvovania trasy z Otupného na Lukovú s cieľom na Chopku. Dĺžka trasy cca 4 km s prevýšením viac ako 800 m. Pre každú vekovú kategóriu bol stanovený jasný časový limit.
Lezecká previerka prebiehala v oblasti Machnaté, kde museli záchranári preliezť cesty rôznych obtiažností.
Auditu HZS sa v spomínanom termíne zúčastnilo 14 horských záchranárov z našej oblasti.