CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE KLUBOV SENIOROV HORSKEJ SLUŽBY – 11 a 12. 09. 2019

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE KLUBOV SENIOROV HORSKEJ SLUŽBY – 11 a 12. 09. 2019

Pri príležitosti 65. výročia vzniku Horskej služby a 20. výročia vzniku Klubu seniorov Horskej služby sa v stredu a vo štvrtok konalo celoslovenské stretnutie klubov seniorov Horskej služby (KS-HS).

Podujatie začalo v hradnom areáli a v kostole Sv. Kataríny v Kremnici. Pokračovalo prehliadkou expozície výroby mincí, lyžiarskeho múzea a múzea mincí a medailí v Kremnici.

Účastníci sa neskôr presunuli na Krahule, kde sa uskutočnilo kultúrno-spoločenské posedenie a odmenenie členov KS-HS.

Vo štvrtok sa seniori stretli na Skalke a spoločne si prezreli stredisko s jeho novými atrakciami. Po obede odovzdali naši seniori z Kremnických vrchov štafetu Stretnutí KS-HS budúcemu usporiadateľovi.

Vďaka všetkým, ktorý pomohli pri organizovaní tohto podujatia.