HS a BS na bežeckých turistický tratiach – brigáda

27.9.2014 Horská služba a Biela stopa pracovala na úprave tratí pre zimnú sezónu 2014/2015. Pokračovali sme na dokončení úseku Kremnický štít – Kremnický štós. V prvej etape sa prepílil a vyčistil od náletových drevín úsek Slobodného po Krem. štít a včera v druhej etape sme prešli a upravili úsek od Kremnického štítu po Kremnický štós. Celá trasa vedie krásnym prostredím južnej časti Kremnických vrchov vo výškovom profile od 1200 po 1000m.n.m. čo dáva predpoklad kvalitného zimného využitia. Na trase sú krásne výhľady na hrebeň Štiavnických vrchov (Sitno) ale aj Vtáčnika a spätným pohľadom aj na hrebeň Kremnických vrchov a vysielača na Skalke. V závere lúčnych pláni na Štóse je možné dôjsť až po skalné bralá s nádherným výhľadom na Kremnicu a dolinu smerom na Žiar nad Hronom, ale aj smerom na Kremnické Bane a