KONDIČNÉ PREVIERKY

KONDIČNÉ PREVIERKY

V sobotu ( 11. 6. 2016 ) sa konali kondičné a lezecké previerky členov Horskej služby Kremnické vrchy (HsKv). Preskúšania sa zúčastnilo 15 členov z oblasti HsKv a 4 členovia z Horskej záchrannej služby Veľká Fatra.
Kondičné previerky pozostávali z rýchleho presunu s plnou výstrojov ako pri záchrannej akcii z parkoviska v Kremnici na vrchol Štósu. Dva okruhy bolo potrebné prejsť v určenom časovom limite. Po dokončení prvej časti skúšok sa všetci presunuli pod skaly, kde prebehla previerka z lezenia. Tu museli všetci záchranári vyliezť cesty určenej horolezeckej obtiažnosti.
Výsledky všetkých záchranárov poukázali na výbornú osobnú prípravu a potešili všetkých zúčastnených.