Matica Slovenská pod vedením p.Rybárskeho zorganizovala stretnutie členov Horske…

Matica Slovenská pod vedením p.Rybárskeho zorganizovala stretnutie členov Horskej služby a občanov mesta Kremnica. Na stretnutí sa účastníci dozvedeli veľa nového z oblasti horskej záchrany a našej dobrovoľníckej činnosti na Skalke, ale aj v rámci celého Slovenska.


Beseda o horskej záchrane v Kremnických vrchoch – MsKS Kremnica