PREŠKOLENIE HORSKÝCH ZÁCHRANÁROV  –  25. 5. – 26. 5. 2019

PREŠKOLENIE HORSKÝCH ZÁCHRANÁROV – 25. 5. – 26. 5. 2019

Cez víkend prebiehalo na Skalke preškolenie horských záchranárov zo základnej a pozemnej záchrannej činnosti (letná časť). Preškolenia sa zúčastnilo 25 záchranárov spolu s inštruktormi.

V sobotu sa precvičovala záchrana na lanovke. Ide o situáciu, keď je lanovka alebo iné podobné zariadenie v plnej prevádzke a nečakane sa pokazí. Prevádzkovatelia nedokážu toto zariadenie z rôznych dôvodov znovu spustiť a na lanovke zostanú sedieť pasažieri. Tých je potrebné z lanovky zložiť. Horskí záchranári na takúto záchranu používajú rôzne technické pomôcky a náročné horolezecké praktiky.
Každý zúčastnený záchranár si takúto záchranu znovu vyskúšal a zopakoval.

V nedeľu sa všetci presunuli k zaisteným horolezeckým cestám via ferratám, ktoré na Skalke máme a znovu ďalšie pribúdajú. Nakoľko záujem o tento šport v Kremnickom pohorí vzrastá a úrazy pribúdajú, bolo preškolenie zamerané aj na túto aktivitu.
V ceste komín sa uskutočnila nasimulovaná záchranná akcia zraneného horolezca, ktorého bolo potrebné dostať z lezeckého terénu do bezpečia. Vytvorili sa dve skupiny záchranárov. Jedna zostúpila k zranenému a nabalila ho do transportných nosidiel UT a druhá skupina pripravila a zabezpečila transport pomocou lanovej techniky. V náročnom a komplikovanom teréne potom spoločnými silami vytiahli zraneného na vrchol do bezpečia.
Takéto simulované akcie preveria zdatnosť a technickú znalosť každého záchranára.

Neskôr sa napísali testy, ktoré sú neoddeliteľnou časťou každého preskúšania.

Preškolenie a preskúšanie všetci úspešne zvládli a touto cestou sa chceme poďakovať inštruktorom zo Školiaceho strediska za poučné informácie týkajúce sa záchrany ľudí na horách.