Verím že dnešná prednáška študentom v Kremnici o „bezpečnom pohybe na horách“ bo…

Verím že dnešná prednáška študentom v Kremnici o „bezpečnom pohybe na horách“ bola prínosom pre ich budovanie vzťahu k prírode. Naša Horská služba nerieši len zásahy priamo pri úrazoch, ale aj prevenciu ako úrazom predchádzať a ako sa pripraviť na túru, prípadne lyžovačku. Sme radi že o poznanie našej dobrovoľníckej práce je na školách záujem. Tešíme sa na ďaľšie spoločné stretnutia. Hore zdar. TEXT a FOTO: Ivan Petráš, HS Kremnické vrchy


22.4.2015 prednáška HS študentom SOŠ pre sluchovo postihnutých