Výročné zhromaždenie členov AHZ

Výročné zhromaždenie členov AHZ

Dňa 4.12.2015 sa konalo výročné zhromaždenie členov Asociácie horský záchranárov v ozdravovni MV v Bystrej. Za našu HS Kremnické vrchy sa zhromaždenia zúčastnili M.Iskrová, N.Švanda, T.Vincze a M.Turcer.

Na zhromaždení vystúpil predseda M.Remper so správou o činnosti za rok 2015.
Ďalej vystúpil J.Janiga s pre nás pozitívnou správou ohľadom novely zákona o HZS, v ktorej sa rieši o.i. aj rozšírenie horských oblastí vrátanej aj tej našej – Kremnické vrchy.

Hore zdar !
Michael Turcer